Tuesday, 27/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS HỒNG HÀ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

PHÒNG GD&ĐT TX SƠN TÂY
TRƯỜNG THCS HỒNG HÀ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:         /HĐLV

…….., ngày  tháng  năm 201..

 

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính ph về tuyển dụng, sử dụng và quản  viên chức;

- Căn cứ quyết định số …./QĐ-SNV ngày………… của Sở Nội vụ …………..;

 

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:……………………………………………………….

Chức vụ: Hiệu trưởng

Đại diện cho đơn vị (1)  Trường THCS……………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………………..

Sinh ngày ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: Giáo viên

Địa ch thường trú tại:……………………………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân:…………………………………………………………..

Cấp ngày …….  tháng …….. năm ………. tại ………………………………………..

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Nhiệm vụ hp đồng

- Địa điểm làm việc (2):   Trường …………. ………………………………………………..

- Chức danh chuyên môn: Giáo viên

- Chức vụ (nếu có): Không

- Nhiệm vụ (3): Thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo điều 31 Điều lệ trường THCS và trường THPT có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT)

Điều 2:Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (4): theo định mức của GV THCS  tại “ Quy định chế độ làm việc với GV phổ thông” (Ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo).

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: 

+ Mượn sách vở, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy tại thư viện nhà trường

+ Mượn Thiết bị dạy học tại phòng thiết bị của nhà trường.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của viên chức

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (5):  Tự túc

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): - Giáo viên trung học cơ sở chính (trình độ đại học) - Mã số 15a.201;

Bậc: 05.   Hệ số lương: 3,66

- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): 

+ Phụ cấp ưu đãi ngành 30%

+ Phụ cấp thâm niên (nếu có)

được trả 01 lần vào các ngày đầu hàng tháng qua thẻ ATM

- Thời gian xét nâng bậc lương: ……………………………………

- Khoản trả ngoài lương: không

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: Không

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng): theo quy định chế độ nghỉ với giáo viên THCS.

- Chế độ bảo hiểm (7): 

+ Bảo hiểm Xã hội

+ Bảo hiểm y tế

+ Bảo hiểm thất nghiệp.

- Được hưởng các phúc lợi: 

+ Phúc lợi công đoàn viên nhà trường…………………………………………………..

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8)

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (9): không xin chuyển trường trong vòng 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điu 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức.

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đ những điều đã cam kết trong Hp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ……. tháng …….. năm  ……………….

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại trường ……………. ngày ……… tháng ……. năm …………

 

Viên chức
(Ký tên)
Gh
i rõ họ và tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng du)
Ghi rõ họ và tên

 

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

3. Ghi cụ thể nhiệm vụ phi đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả ng việc tương ứng.

4. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

5. Ghi phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

6. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm ...

7. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

8. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyn lợi nào đã nêu trong mục này.

9. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điền kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.

 

 


Nguồn:thcshongha.sontay.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 15
Tháng 07 : 1.684
Tháng trước : 1.363
Năm 2021 : 7.078
Năm trước : 10.154
Tổng số : 20.425