Tuesday, 02/06/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS HỒNG HÀ
Ngày ban hành:
16/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi...
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v báo cáo thống kê cuối năm năm học 2012-2013 (Kèm theo Mẫu hồ sơ EMIS cuối năm học T5/2013)..
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT, ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020; Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT, ngày 07/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, triển khai thực hiện Quy hoạch nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) tại các địa phương trên toàn quốc. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
v/v tham gia giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ năm 2013....
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác Chương trình giáo dục Nha học đường “Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng” giai đoạn 2012 – 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Colgate – Palmolive (Việt Nam) tổ chức Hội thi Giáo dục Nha học đường “Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng” (sau đây gọi tắt là Hội thi). Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kính gửi: Các trường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 43/2006) và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ giai đoạn 2011-2013. Để có căn cứ xem xét, phân loại đơn vị sự nghiệp và thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho giai đoạn 2014-2016; Đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung sau đây: - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị định 43 và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo. - Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013, trong đó đánh giá mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị theo hướng dẫn tại điểm 2 khoản II Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 27
Tháng 06 : 41
Tháng trước : 939
Năm 2020 : 3.466
Năm trước : 3.193
Tổng số : 6.659